Mecanic auto

Mecanic auto cod: 716006

Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de verificare, întreținere, exploatare și reparare a autovehiculelor, astfel încât acestea sa-și mențină parametrii constructivi și funcționali și sa se încadreze în normele tehnice. Mecanicii auto își desfășoară activitatea în ateliere de reparații auto, la firme producătoare sau importatoare de automobile, sau în stații care efectuează inspecții tehnice periodice.

Mecanicul auto efectuează de obicei următoarele activități principale:

 

Asigură cu piese de schimb și materiale locul de muncă

 • Stabilirea necesarului de piese de schimb și materiale

 • Stabilirea surselor de procurare

 • Controlul și recepția pieselor de schimb și materialelor

 • Manipularea și depozitarea pieselor de schimb și a materialelor

 

Asigură diagnosticarea disfuncționalităților

 • Identificarea disfuncționalităților

 • Depistarea cauzei disfuncționalității

 • Oferirea soluției de remediere

 

Efectuează lucrări de întreținere și reparație la mecanismele motorului

 • Segmentare

 • Executarea reparației capitale a mecanismului motor

 • Repararea mecanismului de distribuție

 • Verificarea lucrărilor executate

 

Asigură etanșarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil

 • Identificarea neetanșeităților

 • Demontarea / Remontarea subansamblelor sistemelor

 • Înlocuirea pieselor și materialelor defecte

 • Înlocuirea pieselor și materialelor

 • Verificarea eliminării neetanșeității

 

Execută lucrări de întreținere și reparație la punți și suspensii

 • Controlul eficacității suspensiei față-spate

 • Înlocuire de elemente defecte

 • Controlul etanșeității elementelor de suspensie

 

Execută lucrări de întreținere și reparație la sistemul de direcție

 • Asigurarea încadrării jocurilor funcționale în limitele admisibile

 • Efectuarea lucrărilor de reparație ale sistemului de direcție

 • Reglarea unghiurilor (geometriei) roților

 

Execută lucrări de întreținere și reparație la sistemul de frânare

 • Controlul eficacității sistemului de frânare

 • Controlul etanșeității sistemului de frânare

 • Remedieri la sistemul de frânare

 

Execută lucrări de întreținere și reparație la sistemul de transmisie

 • Verificarea funcționării sistemului de transmisie

 • Efectuarea operațiilor de întreținere la sistemul de transmisie

 • Repararea sistemului de transmisie

 

Oferă consultanță de specialitate

 • Identificarea cerințelor clientului

 • Analizarea solicitărilor clientului

 • Furnizarea informațiilor privind soluțiile ce pot fi oferite