Tencuitor

 Tencuitor cod:732036

Tencuitorul pregătește suprafețele elementelor de construcții din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii ( verifică abaterile, curată, trasează, umezește suprafețele etc.) și execută tencuirea elementelor de construcții prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice și tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecție bună și un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

Tencuitorul efectuează de obicei următoarele activități principale:

Planifică activitatea zilnică

 • Identifică activitățile zilnice

 • Stabilește etapele activității zilnice

 • Urmărește realizarea activităților zilnice

Asigură organizarea locului de muncă

 • Identifică particularitățile frontului de lucru

 • Identifică mijloacele de muncă necesare

 • Își aprovizionează locul de muncă cu mijloacele de muncă necesare

 • Asigură curățenia la finalul programului de lucru

Întreține starea de funcționare a echipamentelor de lucru

 • Verifică starea echipamentelor de lucru

 • Aplică procedurile de întreținere a echipamentelor de lucru

 • Informează asupra deteriorării/ defectării echipamentelor de lucru

Asigură calitatea lucrărilor executate

 • Identifică cerințele de calitate specifice

 • Aplică procedurile tehnice de asigurare a calității

 • Verifică calității lucrările executate

 • Remediază deficiențele constatate

Prepară mortarele pentru tencuieli

 • Identifică materialele necesare

 • Dozează pârțile componente ale mortarelor

 • Amestecă elementele componente ale mortarelor

Execută tencuieli simple/decorative/complexe

 • Identifică particularitățile lucrării de executat.

 • Pregătește suprafața suport

 • Execută tencuieli simple/obișnuite/decorative/complexe

 • Execută stratul vizibil

 • Finisează stratul vizibil

 • Execută profilurile și suprafețele curbe

 • Verifică calitatea execuției

 • Montează/demontează schele simple