Tîmplar în construcție

Tîmplar în construcţii cod:732038

Practicantul unei astfel de ocupații transformă materialul lemnos brut manual sau cu mijloace mecanizate în produse semifabricate necesare realizării elementelor de construcții, realizează structuri de rezistență din lemn, execută elemente necesare structurii, execută îmbinări conform planurilor de execuție, asamblează structurile de rezistență și, în funcție de situațiile concrete, demontează structurile provizorii din lemn după finalizarea structurii de rezistență pentru care au fost prevăzute.

Tîmplarul efectuează de obicei următoarele activități principale:

 

Execută lucrările pregătitoare

 • Identifică cerințele lucrării, frontul de lucru și sarcinile care îi revin.

 • Alege materialul lemnos

 • Identifică posibile defecte ale lemnului

 • Măsoară și trasează materialul lemnos

 • Verifică piesele trasate

 • Planifică activitățile curente și stabilește etapele de lucru în conformitate cu cerințele lucrării și cu termenele de realizare.

 • Identifică cerințele de calitate specifice lucrării, confruntă rezultatele cu cerințele din documentație și remediază deficiențele constatate.

 

Prelucrează manual sau mecanic materialul lemnos

 • Alege sculele necesare prelucrării manuale a materialului lemnos

 • Cioplește, taie, găurește, scobește materialul lemnos

 • Rindeluiește / pilește materialul lemnos

 • Bate cuie, înșurubează, bulonează și îmbină elementele din material lemnos.

 • Alege mașinile / utilajele de prelucrat

 • Fixează parametrii de lucru ai mașinilor de prelucrat

 • Verifică funcționalitatea mașinii de prelucrat

 • Fixează parametrii pentru mașinile de prelucrat, verifică și supraveghează funcționarea acestora.

 

Realizează îmbinările dulgherești

 • Execută înnădiri și noduri (întâlniri)

 

Realizează structurile de rezistență din lemn

 • Construiește, montează și instalează structuri din lemn pe șantierele de construcții. Execută îmbinări

 • Demontează structuri provizorii din lemn

 

Realizează lucrări de cofrare/decofrare

 • Realizează cofraje din lemn

 • Montează și demontează schele, cofraje și alte elemente provizorii.

 • Execută lucrări de decofrare

 

Execută lucrări de construcții din panouri lemnoase/ acoperișuri din lemn

 • Execută elemente de construcții din panouri lemnoase

 • Realizează îmbinări la elemente din panouri lemnoase

 • Verifică lucrarea realizată din panouri lemnoase

 • Execută șarpanta

 • Execută învelitoarea

 • Execută elementele auxiliare ale acoperișurilor