Tractorist

Tractorist cod: 1041018

Tractoristul execută mecanizat lucrări agricole pentru toată gama de lucrări în câmp, pentru înființarea și întreținerea culturilor și alte lucrări pentru producția de cereale, plante tehnice, plante furajere, legumicultură, pomicultură și viticultură.

Tractoristul efectuează de obicei următoarele activități principale:

 

Executarea lucrărilor solului

 • pregătește agregatele pentru lucru (agregatul de arat, agregatul de discuit, agregatul de pregătit solul cu combinatorul)

 • execută lucrarea de arat în conformitate cu cerințele agrotehnice ale culturilor ce urmează a fi semănate

 • prelucrează solul cu diferite agregate în vederea însămânțărilor (mărunțire, pregătire pat germinativ, distrugere buruieni etc)

 

Însămânțarea culturilor agricole

 • execută semănatul în rânduri dese în funcție de norma de sămânță la ha, distanța dintre rânduri, lungimea marcatorului, tipul brăzdarului.

 • seamănă în rânduri îndepărtate bob cu bob culturi prășitoare

 • realizează semănatul pe biloane și verifică permanent încadrarea pe bilon și a adâncimii de semănat

 • aplică scheme de semănat în benzi

 

Întreținerea culturilor

 • fertilizează culturile cu îngrășământ identificat în conformitate cu tehnologia culturii

 • prășește mecanic culturile

 • execută lucrări de protecție a culturilor împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor

 • irigă culturile

 

Recoltarea plantelor furajere

 • execută lucrări de cosit conform priorităților stabilite adecvat suprafeței optime pe schimb

 • pregătește furajele cosite în funcție de cultură și de destinația producției

 • transportă furajele corespunzător normelor tehnice și de deplasare pe diferite categorii de drumuri

 

Întreținerea agregatelor de lucru

 • identifică starea tehnică a agregatului

 • execută întreținerea tehnică zilnică a agregatului

 • stabilește necesarul de piese de schimb, combustibili și lubrifianți

 • asigură aprovizionarea ritmica cu piese de schimb, carburanți și lubrifianți